دوره های دین باوران
1392/11/30 08:00

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 27 بهمن 92

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 27 بهمن 92
............................................................
نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله اول

( ازاول کتاب تا صفحه 79 )

شماره پرونده

نمره

8925

16

5291

16

3361

20

7457

8

8580

20

9754

8

2930

16

3292

12

7203

20

9221

20

6979

20

4168

20

2090

20

9687

0

2192

20

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جلسه آزمون ویژه افراد دارای غیبت موجه ، مورخه یک شنبه 4 اسفند برگزار می شود.

کسانی که نمره زیر 14 کسب نموده اند می توانند در امتحان تجدیدی ( 4 اسفند ) شرکت نمایند .

مرحله دوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 11 اسفندماه برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 79 ( ابتدای فصل چهارم  ) تا صفحه 233 ( ابتدای فصل پانزدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله دوم شرکت نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : بنده خدا تاریخ : 1392/12/08 14:30

سلام چرا نمرات امتحان جدید رو نمیزنید؟

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/11/30 08:00

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 27 بهمن 92

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 27 بهمن 92
............................................................
نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله اول

( ازاول کتاب تا صفحه 79 )

شماره پرونده

نمره

8925

16

5291

16

3361

20

7457

8

8580

20

9754

8

2930

16

3292

12

7203

20

9221

20

6979

20

4168

20

2090

20

9687

0

2192

20

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جلسه آزمون ویژه افراد دارای غیبت موجه ، مورخه یک شنبه 4 اسفند برگزار می شود.

کسانی که نمره زیر 14 کسب نموده اند می توانند در امتحان تجدیدی ( 4 اسفند ) شرکت نمایند .

مرحله دوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 11 اسفندماه برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 79 ( ابتدای فصل چهارم  ) تا صفحه 233 ( ابتدای فصل پانزدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله دوم شرکت نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : بنده خدا تاریخ : 1392/12/08 14:30

سلام چرا نمرات امتحان جدید رو نمیزنید؟

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/11/30 08:00

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 27 بهمن 92

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 27 بهمن 92
............................................................
نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله اول

( ازاول کتاب تا صفحه 79 )

شماره پرونده

نمره

8925

16

5291

16

3361

20

7457

8

8580

20

9754

8

2930

16

3292

12

7203

20

9221

20

6979

20

4168

20

2090

20

9687

0

2192

20

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جلسه آزمون ویژه افراد دارای غیبت موجه ، مورخه یک شنبه 4 اسفند برگزار می شود.

کسانی که نمره زیر 14 کسب نموده اند می توانند در امتحان تجدیدی ( 4 اسفند ) شرکت نمایند .

مرحله دوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 11 اسفندماه برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 79 ( ابتدای فصل چهارم  ) تا صفحه 233 ( ابتدای فصل پانزدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله دوم شرکت نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : بنده خدا تاریخ : 1392/12/08 14:30

سلام چرا نمرات امتحان جدید رو نمیزنید؟

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا