دوره های دین باوران
1392/12/10 04:14

نتایج آزمون دوره های دین باورران ـ غایبین مرحله اول (تکمیلی حضوری )

نتایج آزمون دوره های دین باورران ـ غایبین مرحله اول (تکمیلی حضوری )
...................................................................

نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله اول ( غائبین )

( ازاول کتاب تا صفحه 79 )

شماره پرونده

نمره

9715

16

5534

20

0045

16

5631

16

6894

16

9687

20

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

مرحله دوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 11 اسفندماه برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 79 ( ابتدای فصل چهارم  ) تا صفحه 186 ( ابتدای فصل یازدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله دوم شرکت نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/12/10 04:14

نتایج آزمون دوره های دین باورران ـ غایبین مرحله اول (تکمیلی حضوری )

نتایج آزمون دوره های دین باورران ـ غایبین مرحله اول (تکمیلی حضوری )
...................................................................

نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله اول ( غائبین )

( ازاول کتاب تا صفحه 79 )

شماره پرونده

نمره

9715

16

5534

20

0045

16

5631

16

6894

16

9687

20

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

مرحله دوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 11 اسفندماه برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 79 ( ابتدای فصل چهارم  ) تا صفحه 186 ( ابتدای فصل یازدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله دوم شرکت نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/12/10 04:14

نتایج آزمون دوره های دین باورران ـ غایبین مرحله اول (تکمیلی حضوری )

نتایج آزمون دوره های دین باورران ـ غایبین مرحله اول (تکمیلی حضوری )
...................................................................

نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله اول ( غائبین )

( ازاول کتاب تا صفحه 79 )

شماره پرونده

نمره

9715

16

5534

20

0045

16

5631

16

6894

16

9687

20

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

مرحله دوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 11 اسفندماه برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 79 ( ابتدای فصل چهارم  ) تا صفحه 186 ( ابتدای فصل یازدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله دوم شرکت نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا