دوره های دین باوران
1392/12/13 07:12

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 11 اسفند 92

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 11 اسفند 92
............................................................................

نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله دوم

( ازصفحه 79 تا صفحه 186)

شماره پرونده

نمره

8925

4

5291

غ

3361

20

7457

12

8580

16

9754

غ

2930

غ

3292

غ

7203

16

9221

8

6979

16

4168

20

2090

غ

9687

20

2192

غ

6894

4

5534

غ

9715

غ

0045

غ

5631

غ

 

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جلسه آزمون ویژه افراد دارای غیبت موجه ، مورخه یک شنبه 18 اسفندماه برگزار می شود.

آخرین جلسه تکمیلی در سال 1392 مورخه 1392/12/18  با موضوع شخصیت شناسی ( جلسه دوم ) توسط استاد " ع ، ر " در مکان تربیت راهنما برگزار می گردد .

کسانی که نمره زیر 14 کسب نموده اند می توانند در امتحان تجدیدی ( 18 اسفند ) شرکت نمایند .

مرحله سوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 24 فروردین ماه 1393 برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 186 ( ابتدای فصل یازدهم  ) تا صفحه 290 ( ابتدای فصل نوزدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله سوم شرکت نمایند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نتیجه آزمون مرحله اول ( شماره پرونده :  7457 ) ـ امتحان مجدد ـ 16 می باشد .

 

 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/12/13 07:12

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 11 اسفند 92

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 11 اسفند 92
............................................................................

نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله دوم

( ازصفحه 79 تا صفحه 186)

شماره پرونده

نمره

8925

4

5291

غ

3361

20

7457

12

8580

16

9754

غ

2930

غ

3292

غ

7203

16

9221

8

6979

16

4168

20

2090

غ

9687

20

2192

غ

6894

4

5534

غ

9715

غ

0045

غ

5631

غ

 

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جلسه آزمون ویژه افراد دارای غیبت موجه ، مورخه یک شنبه 18 اسفندماه برگزار می شود.

آخرین جلسه تکمیلی در سال 1392 مورخه 1392/12/18  با موضوع شخصیت شناسی ( جلسه دوم ) توسط استاد " ع ، ر " در مکان تربیت راهنما برگزار می گردد .

کسانی که نمره زیر 14 کسب نموده اند می توانند در امتحان تجدیدی ( 18 اسفند ) شرکت نمایند .

مرحله سوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 24 فروردین ماه 1393 برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 186 ( ابتدای فصل یازدهم  ) تا صفحه 290 ( ابتدای فصل نوزدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله سوم شرکت نمایند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نتیجه آزمون مرحله اول ( شماره پرونده :  7457 ) ـ امتحان مجدد ـ 16 می باشد .

 

 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/12/13 07:12

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 11 اسفند 92

نتایح آزمون دوره تکمیلی حضوری مورخه 11 اسفند 92
............................................................................

نمرات دوره تکمیلی

کتاب ت ت ن ز ، مرحله دوم

( ازصفحه 79 تا صفحه 186)

شماره پرونده

نمره

8925

4

5291

غ

3361

20

7457

12

8580

16

9754

غ

2930

غ

3292

غ

7203

16

9221

8

6979

16

4168

20

2090

غ

9687

20

2192

غ

6894

4

5534

غ

9715

غ

0045

غ

5631

غ

 

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جلسه آزمون ویژه افراد دارای غیبت موجه ، مورخه یک شنبه 18 اسفندماه برگزار می شود.

آخرین جلسه تکمیلی در سال 1392 مورخه 1392/12/18  با موضوع شخصیت شناسی ( جلسه دوم ) توسط استاد " ع ، ر " در مکان تربیت راهنما برگزار می گردد .

کسانی که نمره زیر 14 کسب نموده اند می توانند در امتحان تجدیدی ( 18 اسفند ) شرکت نمایند .

مرحله سوم آزمون ان شاء الله در روز یک شنبه مورخه 24 فروردین ماه 1393 برگزار می گردد .

محدوده مرحله دوم از صفحه 186 ( ابتدای فصل یازدهم  ) تا صفحه 290 ( ابتدای فصل نوزدهم ) می باشد

تمامی اعضاء می بایست در آزمون مرحله سوم شرکت نمایند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نتیجه آزمون مرحله اول ( شماره پرونده :  7457 ) ـ امتحان مجدد ـ 16 می باشد .

 

 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا