دوره های دین باوران
1393/02/09 08:00

نتایج آزمون دوره های دین باوران طلاب برادر کرمان

نتایج آزمون دوره های دین باوران طلاب برادر کرمان
نتایج آزمون دوره های نقد بهائیت ویژه طلاب استان کرمان ( حوزه علمیه برادران ) فروردین 93
شماره پرونده هر فرد 4 شماره آخر موبایل وی می باشد .


ردیف

شمراه پرونده

نمره آزمون

1

3530

11

2

0737

18

3

4931

15

4

6147

15

5

3341

12

6

0886

18

7

3181

15

8

6452

15

9

6330

18

10

1292

15

11

0923

18

12

4945

15

13

9350

17

14

7346

17

15

9839

16

16

0629

13

17

3294

18

18

4710

17

19

7159

16

20

1080

20

21

6294

20

22

8892

13

23

9803

11

24

5977

19

25

5274

12

26

7908

16

27

5395

18

28

0841

16

29

5348

14

30

5956

13

31

7323

17

32

8497

17

33

7604

18

34

7123

18


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل می باشد .

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند .

موضوعات تحقیقات پایانی در این لینک موجود است .

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

جهت دریافت رمز عبور برای دانلود موضوعات تحقیقات پایانی با شماره 32923090 در ساعات اداری تماس بگیرید

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : قاسم ناظمی تاریخ : 1393/02/09 17:07

با سلام
با تشکر از استاد روزبهانی واستاد بهارم ،خداقوت

پاسخ
نویسنده : علی تاریخ : 1393/03/17 09:06

سلام تلفن بالا که جواب نمیده ما مقالات خودمون را به کدوم ادرس بفرستیم

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1393/02/09 08:00

نتایج آزمون دوره های دین باوران طلاب برادر کرمان

نتایج آزمون دوره های دین باوران طلاب برادر کرمان
نتایج آزمون دوره های نقد بهائیت ویژه طلاب استان کرمان ( حوزه علمیه برادران ) فروردین 93
شماره پرونده هر فرد 4 شماره آخر موبایل وی می باشد .


ردیف

شمراه پرونده

نمره آزمون

1

3530

11

2

0737

18

3

4931

15

4

6147

15

5

3341

12

6

0886

18

7

3181

15

8

6452

15

9

6330

18

10

1292

15

11

0923

18

12

4945

15

13

9350

17

14

7346

17

15

9839

16

16

0629

13

17

3294

18

18

4710

17

19

7159

16

20

1080

20

21

6294

20

22

8892

13

23

9803

11

24

5977

19

25

5274

12

26

7908

16

27

5395

18

28

0841

16

29

5348

14

30

5956

13

31

7323

17

32

8497

17

33

7604

18

34

7123

18


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل می باشد .

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند .

موضوعات تحقیقات پایانی در این لینک موجود است .

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

جهت دریافت رمز عبور برای دانلود موضوعات تحقیقات پایانی با شماره 32923090 در ساعات اداری تماس بگیرید

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : قاسم ناظمی تاریخ : 1393/02/09 17:07

با سلام
با تشکر از استاد روزبهانی واستاد بهارم ،خداقوت

پاسخ
نویسنده : علی تاریخ : 1393/03/17 09:06

سلام تلفن بالا که جواب نمیده ما مقالات خودمون را به کدوم ادرس بفرستیم

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1393/02/09 08:00

نتایج آزمون دوره های دین باوران طلاب برادر کرمان

نتایج آزمون دوره های دین باوران طلاب برادر کرمان
نتایج آزمون دوره های نقد بهائیت ویژه طلاب استان کرمان ( حوزه علمیه برادران ) فروردین 93
شماره پرونده هر فرد 4 شماره آخر موبایل وی می باشد .


ردیف

شمراه پرونده

نمره آزمون

1

3530

11

2

0737

18

3

4931

15

4

6147

15

5

3341

12

6

0886

18

7

3181

15

8

6452

15

9

6330

18

10

1292

15

11

0923

18

12

4945

15

13

9350

17

14

7346

17

15

9839

16

16

0629

13

17

3294

18

18

4710

17

19

7159

16

20

1080

20

21

6294

20

22

8892

13

23

9803

11

24

5977

19

25

5274

12

26

7908

16

27

5395

18

28

0841

16

29

5348

14

30

5956

13

31

7323

17

32

8497

17

33

7604

18

34

7123

18


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل می باشد .

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند .

موضوعات تحقیقات پایانی در این لینک موجود است .

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

جهت دریافت رمز عبور برای دانلود موضوعات تحقیقات پایانی با شماره 32923090 در ساعات اداری تماس بگیرید

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : قاسم ناظمی تاریخ : 1393/02/09 17:07

با سلام
با تشکر از استاد روزبهانی واستاد بهارم ،خداقوت

پاسخ
نویسنده : علی تاریخ : 1393/03/17 09:06

سلام تلفن بالا که جواب نمیده ما مقالات خودمون را به کدوم ادرس بفرستیم

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا