دوره های دین باوران
1394/04/12 00:05

دانلود و آموزش گام به گام ( تصویری ) مسنجر تیم اسپیک teamspeak

دانلود و آموزش گام به گام ( تصویری ) مسنجر تیم اسپیک teamspeak
.....................................................................................

در صورتی که نسخه ویندوز شما " 32 بیت " است برنامه را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.jonbeshnet.ir/talks/TeamSpeak3-Client-win32-3.0.16.exe

و درصورتی که نسخه ویندوز شما " 64 بیت " است برنامه را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.jonbeshnet.ir/talks/TeamSpeak3-Client-win64-3.0.16.exe

(( در صورتی که نمی دانید نسخه ویندوز شما چیست ، پیشنهاد می شود همان نسخه 32 بیت را دانلود و نصب نمایید . ))


دانلود فایل توجیهی نرم افزار" teamspeak  " مخصوص متعلمین دوره نقد بهائیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش زیر همچنین برای ویندوز و فلش بوده و با یک مرورگر باز می شود 

www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/software/teamspeak.swf

آموزش ورود با اندروید طبق چهار مرحله زیر
مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارمنظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : محمد حسن آرین فر تاریخ : 1394/06/13 18:32

استفاده از کلاس بورس اتی

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/04/12 00:05

دانلود و آموزش گام به گام ( تصویری ) مسنجر تیم اسپیک teamspeak

دانلود و آموزش گام به گام ( تصویری ) مسنجر تیم اسپیک teamspeak
.....................................................................................

در صورتی که نسخه ویندوز شما " 32 بیت " است برنامه را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.jonbeshnet.ir/talks/TeamSpeak3-Client-win32-3.0.16.exe

و درصورتی که نسخه ویندوز شما " 64 بیت " است برنامه را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.jonbeshnet.ir/talks/TeamSpeak3-Client-win64-3.0.16.exe

(( در صورتی که نمی دانید نسخه ویندوز شما چیست ، پیشنهاد می شود همان نسخه 32 بیت را دانلود و نصب نمایید . ))


دانلود فایل توجیهی نرم افزار" teamspeak  " مخصوص متعلمین دوره نقد بهائیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش زیر همچنین برای ویندوز و فلش بوده و با یک مرورگر باز می شود 

www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/software/teamspeak.swf

آموزش ورود با اندروید طبق چهار مرحله زیر
مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارمنظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : محمد حسن آرین فر تاریخ : 1394/06/13 18:32

استفاده از کلاس بورس اتی

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/04/12 00:05

دانلود و آموزش گام به گام ( تصویری ) مسنجر تیم اسپیک teamspeak

دانلود و آموزش گام به گام ( تصویری ) مسنجر تیم اسپیک teamspeak
.....................................................................................

در صورتی که نسخه ویندوز شما " 32 بیت " است برنامه را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.jonbeshnet.ir/talks/TeamSpeak3-Client-win32-3.0.16.exe

و درصورتی که نسخه ویندوز شما " 64 بیت " است برنامه را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.jonbeshnet.ir/talks/TeamSpeak3-Client-win64-3.0.16.exe

(( در صورتی که نمی دانید نسخه ویندوز شما چیست ، پیشنهاد می شود همان نسخه 32 بیت را دانلود و نصب نمایید . ))


دانلود فایل توجیهی نرم افزار" teamspeak  " مخصوص متعلمین دوره نقد بهائیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش زیر همچنین برای ویندوز و فلش بوده و با یک مرورگر باز می شود 

www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/software/teamspeak.swf

آموزش ورود با اندروید طبق چهار مرحله زیر
مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارمنظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : محمد حسن آرین فر تاریخ : 1394/06/13 18:32

استفاده از کلاس بورس اتی

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا