دوره های دین باوران
1393/12/21 09:28

نتایج آزمون مجازی نقد بهائیت بهمن 1393

نتایج آزمون مجازی نقد بهائیت بهمن 1393
نتایج آزمون مجازی دوره نقد و بررسی بهائیت بهمن 1393 

ردیف

شماره پرونده

نمره آزمون

1

2056

14/5

2

6317

15/5

3

0052

18

4

6971

15/5

5

6996

17

6

6506

15

7

7894

10/5

8

1164

12

9

7090

15/5

10

7041

14/5

11

0851

15/5

12

2073

15

13

8110

17/5

14

8271

15

15

6541

15/5

16

9853

18

17

7969

17/5

18

3211

16

19

6755

16

20

1943

18

21

3511

13/5

22

9357

19

23

0838

16/5

24

5405

16/5

25

4558

16/5

26

9869

10

27

4538

13/5

28

3413

17

29

6691

13/5

30

ملازاده

14

31

8051

17

32

2085

10/5

33

6407

12/5

34

8453

11

35

7966

17/5

36

4953

16/5

37

جدی

17/5


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد . 

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند . 

موضوعات تحقیقات پایانی تابع یک آئین نامه بوده لذا تا روز یکشنبه 24 اسفند 1393 آئین نامه مربوط به تحقیق پایانی و موضوعات پیشنهادی در همین صفحه بارگزاری می شود .

هر یک از متعلمین باید در روز یک شنبه 24 اسفند ماه  3 موضوع را از بین موضوعات پیشنهادی انتخاب و با تماس به شماره 32923090     025 بین ساعات 9 تا 15 موضوع مقاله خود را قطعی نمایند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضعات پیشنهادی همان رمز ورود به اتاق می باشد .

جلسات تکمیلی در نرم افزار tem speak  بعد از تعطیلات نوروزی به صورت هفته ای یک جلسه برگزار می گردد . و حضور دوستان در آن جلسات اختیاری است . 

تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاس های تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد . 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : salam تاریخ : 1393/12/25 11:38

موضوعات را از کجا دانلود کنیم هیچ فایلی نیست

پاسخ
نویسنده : وزیری تاریخ : 1394/01/14 15:18

سلام علیکم
لطف کنید مهلت ارسال مقالات را بیان کنید هرچه بیشتر بهتر
در ایام عید وقت نکردم بنویسم
التماس دعا0031

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1393/12/21 09:28

نتایج آزمون مجازی نقد بهائیت بهمن 1393

نتایج آزمون مجازی نقد بهائیت بهمن 1393
نتایج آزمون مجازی دوره نقد و بررسی بهائیت بهمن 1393 

ردیف

شماره پرونده

نمره آزمون

1

2056

14/5

2

6317

15/5

3

0052

18

4

6971

15/5

5

6996

17

6

6506

15

7

7894

10/5

8

1164

12

9

7090

15/5

10

7041

14/5

11

0851

15/5

12

2073

15

13

8110

17/5

14

8271

15

15

6541

15/5

16

9853

18

17

7969

17/5

18

3211

16

19

6755

16

20

1943

18

21

3511

13/5

22

9357

19

23

0838

16/5

24

5405

16/5

25

4558

16/5

26

9869

10

27

4538

13/5

28

3413

17

29

6691

13/5

30

ملازاده

14

31

8051

17

32

2085

10/5

33

6407

12/5

34

8453

11

35

7966

17/5

36

4953

16/5

37

جدی

17/5


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد . 

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند . 

موضوعات تحقیقات پایانی تابع یک آئین نامه بوده لذا تا روز یکشنبه 24 اسفند 1393 آئین نامه مربوط به تحقیق پایانی و موضوعات پیشنهادی در همین صفحه بارگزاری می شود .

هر یک از متعلمین باید در روز یک شنبه 24 اسفند ماه  3 موضوع را از بین موضوعات پیشنهادی انتخاب و با تماس به شماره 32923090     025 بین ساعات 9 تا 15 موضوع مقاله خود را قطعی نمایند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضعات پیشنهادی همان رمز ورود به اتاق می باشد .

جلسات تکمیلی در نرم افزار tem speak  بعد از تعطیلات نوروزی به صورت هفته ای یک جلسه برگزار می گردد . و حضور دوستان در آن جلسات اختیاری است . 

تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاس های تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد . 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : salam تاریخ : 1393/12/25 11:38

موضوعات را از کجا دانلود کنیم هیچ فایلی نیست

پاسخ
نویسنده : وزیری تاریخ : 1394/01/14 15:18

سلام علیکم
لطف کنید مهلت ارسال مقالات را بیان کنید هرچه بیشتر بهتر
در ایام عید وقت نکردم بنویسم
التماس دعا0031

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1393/12/21 09:28

نتایج آزمون مجازی نقد بهائیت بهمن 1393

نتایج آزمون مجازی نقد بهائیت بهمن 1393
نتایج آزمون مجازی دوره نقد و بررسی بهائیت بهمن 1393 

ردیف

شماره پرونده

نمره آزمون

1

2056

14/5

2

6317

15/5

3

0052

18

4

6971

15/5

5

6996

17

6

6506

15

7

7894

10/5

8

1164

12

9

7090

15/5

10

7041

14/5

11

0851

15/5

12

2073

15

13

8110

17/5

14

8271

15

15

6541

15/5

16

9853

18

17

7969

17/5

18

3211

16

19

6755

16

20

1943

18

21

3511

13/5

22

9357

19

23

0838

16/5

24

5405

16/5

25

4558

16/5

26

9869

10

27

4538

13/5

28

3413

17

29

6691

13/5

30

ملازاده

14

31

8051

17

32

2085

10/5

33

6407

12/5

34

8453

11

35

7966

17/5

36

4953

16/5

37

جدی

17/5


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد . 

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند . 

موضوعات تحقیقات پایانی تابع یک آئین نامه بوده لذا تا روز یکشنبه 24 اسفند 1393 آئین نامه مربوط به تحقیق پایانی و موضوعات پیشنهادی در همین صفحه بارگزاری می شود .

هر یک از متعلمین باید در روز یک شنبه 24 اسفند ماه  3 موضوع را از بین موضوعات پیشنهادی انتخاب و با تماس به شماره 32923090     025 بین ساعات 9 تا 15 موضوع مقاله خود را قطعی نمایند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضعات پیشنهادی همان رمز ورود به اتاق می باشد .

جلسات تکمیلی در نرم افزار tem speak  بعد از تعطیلات نوروزی به صورت هفته ای یک جلسه برگزار می گردد . و حضور دوستان در آن جلسات اختیاری است . 

تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاس های تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد . 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : salam تاریخ : 1393/12/25 11:38

موضوعات را از کجا دانلود کنیم هیچ فایلی نیست

پاسخ
نویسنده : وزیری تاریخ : 1394/01/14 15:18

سلام علیکم
لطف کنید مهلت ارسال مقالات را بیان کنید هرچه بیشتر بهتر
در ایام عید وقت نکردم بنویسم
التماس دعا0031

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا