دوره های دین باوران
1394/06/02 08:22

نتایج آزمون سومین دوره مجازی نقد بهائیت

نتایج آزمون سومین دوره مجازی نقد بهائیت
................................................................................
دریافت نتیجه آزمون و موضوع مقالات و آئین نامه آموزشی

شماره پرونده

نتیجه آزمون

6525

14

8047

18/5

8154

19/5

2302

19/5

6481

10/5

2940

18

5988

19

7465

14

8962

13/5

1326

17/5

6663

17/5

2680

17/5

8577

16

3658

15/5

6978

11/5

9931

14/5

4527

18/5

0264

16

85846

15

5918

17/5

1994

8/5

6994

16


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد . 

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی تمطابق با آیین نامه آموزش اقدام نمایند . 

هر یک از متعلمین می توانند از دو گزینه تلخیص و یا مقاله نویسی یکی را انتخاب و یک واحد پژوهشی خود را به سرانجام برسانند . 


موضوعات مقالات تابع یک آئین نامه بوده لذا لازم است موضوع مقالات ویژه طلابی که مقاله نویسی را بر می گزییند و آئین نامه مربوطه دانلود شود و تأکید می گردد تحقیق پایانی باید مطابق با آئین نامه باشد. 

جهت تلخیص 5 کتاب در سایت بارگزاری می شود و متعلمینی که قصد تلخیص را دارند می بایست با تماس به شماره 02532923090 یکی را انتخاب و مطابق آین نامه تلخیص ، یک واحد پژوهشی خود را انجام دهند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی ، و آیین نامه مقاله نویسی و خلاصه نویسی  همان رمز ورود به اتاق می باشد . 

جلسات طرح تداوم در نرم افزار tem speak  یکم و پانزدهم هر ماه برگزار می گردد . تاریخ  و ساعت دقیق برگزاری در سایت درج شده است . 
 
خلاصه مطلب :

1ـ اطلاع از نمره قبولی 

2 ـ انتخاب نوع پژوهش ( مقاله نویسی ــ تلخیص کتاب ) 

3 ـ تماس با 02532903090 و تائید نوع پژوهش 

4 ـ دانلود آیین نامه  مربوطه از سایت 

5 ـ نوشتن یک واحد پژوهشی و ارسال به مرکز 
لیست کتاب های مجاز برای خلاصه نویسی به همراه لینک دانلود : 
افرادی که در آزمون شرکت نکرده و یا نمره قبولی دریافت نکرده اند می بایست در مورخه یک شنبه 15 شهریور در آزمون تجدیدی شرکت نمایند بدیهی این آخرین فرصت برای متعلمین گرامی می باشد . 

ضمنا بزرگوارانی که قصد شرکت در طرح تداوم را دارند در ساعات اداری با شماره 02532923090 تماس گرفته و نام کاربری جدید دریافت نمایند ./ نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/06/02 08:22

نتایج آزمون سومین دوره مجازی نقد بهائیت

نتایج آزمون سومین دوره مجازی نقد بهائیت
................................................................................
دریافت نتیجه آزمون و موضوع مقالات و آئین نامه آموزشی

شماره پرونده

نتیجه آزمون

6525

14

8047

18/5

8154

19/5

2302

19/5

6481

10/5

2940

18

5988

19

7465

14

8962

13/5

1326

17/5

6663

17/5

2680

17/5

8577

16

3658

15/5

6978

11/5

9931

14/5

4527

18/5

0264

16

85846

15

5918

17/5

1994

8/5

6994

16


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد . 

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی تمطابق با آیین نامه آموزش اقدام نمایند . 

هر یک از متعلمین می توانند از دو گزینه تلخیص و یا مقاله نویسی یکی را انتخاب و یک واحد پژوهشی خود را به سرانجام برسانند . 


موضوعات مقالات تابع یک آئین نامه بوده لذا لازم است موضوع مقالات ویژه طلابی که مقاله نویسی را بر می گزییند و آئین نامه مربوطه دانلود شود و تأکید می گردد تحقیق پایانی باید مطابق با آئین نامه باشد. 

جهت تلخیص 5 کتاب در سایت بارگزاری می شود و متعلمینی که قصد تلخیص را دارند می بایست با تماس به شماره 02532923090 یکی را انتخاب و مطابق آین نامه تلخیص ، یک واحد پژوهشی خود را انجام دهند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی ، و آیین نامه مقاله نویسی و خلاصه نویسی  همان رمز ورود به اتاق می باشد . 

جلسات طرح تداوم در نرم افزار tem speak  یکم و پانزدهم هر ماه برگزار می گردد . تاریخ  و ساعت دقیق برگزاری در سایت درج شده است . 
 
خلاصه مطلب :

1ـ اطلاع از نمره قبولی 

2 ـ انتخاب نوع پژوهش ( مقاله نویسی ــ تلخیص کتاب ) 

3 ـ تماس با 02532903090 و تائید نوع پژوهش 

4 ـ دانلود آیین نامه  مربوطه از سایت 

5 ـ نوشتن یک واحد پژوهشی و ارسال به مرکز 
لیست کتاب های مجاز برای خلاصه نویسی به همراه لینک دانلود : 
افرادی که در آزمون شرکت نکرده و یا نمره قبولی دریافت نکرده اند می بایست در مورخه یک شنبه 15 شهریور در آزمون تجدیدی شرکت نمایند بدیهی این آخرین فرصت برای متعلمین گرامی می باشد . 

ضمنا بزرگوارانی که قصد شرکت در طرح تداوم را دارند در ساعات اداری با شماره 02532923090 تماس گرفته و نام کاربری جدید دریافت نمایند ./ نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/06/02 08:22

نتایج آزمون سومین دوره مجازی نقد بهائیت

نتایج آزمون سومین دوره مجازی نقد بهائیت
................................................................................
دریافت نتیجه آزمون و موضوع مقالات و آئین نامه آموزشی

شماره پرونده

نتیجه آزمون

6525

14

8047

18/5

8154

19/5

2302

19/5

6481

10/5

2940

18

5988

19

7465

14

8962

13/5

1326

17/5

6663

17/5

2680

17/5

8577

16

3658

15/5

6978

11/5

9931

14/5

4527

18/5

0264

16

85846

15

5918

17/5

1994

8/5

6994

16


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد . 

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی تمطابق با آیین نامه آموزش اقدام نمایند . 

هر یک از متعلمین می توانند از دو گزینه تلخیص و یا مقاله نویسی یکی را انتخاب و یک واحد پژوهشی خود را به سرانجام برسانند . 


موضوعات مقالات تابع یک آئین نامه بوده لذا لازم است موضوع مقالات ویژه طلابی که مقاله نویسی را بر می گزییند و آئین نامه مربوطه دانلود شود و تأکید می گردد تحقیق پایانی باید مطابق با آئین نامه باشد. 

جهت تلخیص 5 کتاب در سایت بارگزاری می شود و متعلمینی که قصد تلخیص را دارند می بایست با تماس به شماره 02532923090 یکی را انتخاب و مطابق آین نامه تلخیص ، یک واحد پژوهشی خود را انجام دهند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی ، و آیین نامه مقاله نویسی و خلاصه نویسی  همان رمز ورود به اتاق می باشد . 

جلسات طرح تداوم در نرم افزار tem speak  یکم و پانزدهم هر ماه برگزار می گردد . تاریخ  و ساعت دقیق برگزاری در سایت درج شده است . 
 
خلاصه مطلب :

1ـ اطلاع از نمره قبولی 

2 ـ انتخاب نوع پژوهش ( مقاله نویسی ــ تلخیص کتاب ) 

3 ـ تماس با 02532903090 و تائید نوع پژوهش 

4 ـ دانلود آیین نامه  مربوطه از سایت 

5 ـ نوشتن یک واحد پژوهشی و ارسال به مرکز 
لیست کتاب های مجاز برای خلاصه نویسی به همراه لینک دانلود : 
افرادی که در آزمون شرکت نکرده و یا نمره قبولی دریافت نکرده اند می بایست در مورخه یک شنبه 15 شهریور در آزمون تجدیدی شرکت نمایند بدیهی این آخرین فرصت برای متعلمین گرامی می باشد . 

ضمنا بزرگوارانی که قصد شرکت در طرح تداوم را دارند در ساعات اداری با شماره 02532923090 تماس گرفته و نام کاربری جدید دریافت نمایند ./ نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا